[ Webhosting profitux.cz ]

Zpět

Otto Kitzler

*16.3.1834 Dresden †6.9.1915 (J. Brabcová; J. Vysloužil: 6.11.1915) GrazZPĚT Původně učitel hudby na gymnáziu v Eutinu (1854), violoncellista orchestrů ve Strassburgu (1855) a Lyonu (1856), druhý kapelník divadla v Linci, 1860-1861 kapelník v Königsbergu, 1861-1863 opět v Linci (kdy učil m.j. Antona Brucknera), poté v Témešváru a Hermannstadtu, od roku 1865 kapelník městského divadla v Brně, od 10.10.1868 hudební ředitel brněnského Musikvereinu, od roku 1871 také ředitel spolkové hudební školy. Po koncertě 17.12.1899 se s činností v Musikvereinu rozloučil, v roce 1906 odešel do Štýrského Hradce, kde †. V Brně byl 30 let centrální osobností německé části hudebního života, kvalitu i dramaturgii spolkových koncertů pozvedl na mezinárodní úroveň. Mimo nejzávažnější a nejrozsáhlejší díla zejména německých autorů (byly to např. Matoušovy pašije J. S. Bacha, Haydnova Roční období, Beethovenova Missa sollemnis, Brahmsovo Ein deutsches Requiem) zařazoval (občas) na program také díla autorů slovanských (Smetanovu Vltavu, Dvořákovu 3. symfonii F-dur, Čajkovského houslový koncert D-dur s ruským sólistou Alexandrem Pečnikovem).

Obsah